ORDER DELIVERY

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 8 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 19%.Σας προσφερουμε ,σε πραγματικς χαμηλς τιμς λα τα προοντα, για λο τον χρνο.  ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΦΠΑ 19%.  ΘΕΡΜΙΚΑ ΡΟΛΑ ,ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ , ΑΤΜ ΡΟΛΑ,ΚΛΑΣΕΡ,ΣΤΥΛΟ,ΜΕΛΑΝΙΑ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ,ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ,ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ,TABLET,MOUSE,ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ,LAPTOP!

Product Categories
7530 ,

: +357 24 82 82 46
: +357 24 620 356
Email:

: 138041
: 10138041 G
&

Παρακαλ διαβστε προσεκτικ τους ακλουθους ρους και Προποθσεις που αφορον στα δικαιματα και τις υποχρεσεις σας πως διπονται απ το νμο και καθορζουν το πλασιο στο οποο διατθενται προντα απ την D&K Anosis Paper Ltd   ("ροι Διθεσης Προντων").

 

 1. Τιμς
 2. Διαθεσιμτητα
 3. Αποδοχ της παραγγελας
 4. Παρδοση
 5. Πολιτικ Επιστροφς
 6. Υπαναχρηση και Ακρωση παραγγελας
 7. Πληρωμς
 8. Γενικς Διατξεις
 9. Φτηντερες εναλλακτικς επιλογς
 10. Διαδικασα παραγγελας
 11. Εποπτικ Αρχ και Επαγγελματικ νωση
 12. Εξυπηρτηση πελατν

 

1.   Τιμς

 

Παρακαλ σημειστε τι οι τιμς που αναγρφονται στην ιστοσελδα μας μπορε να αλλξουν αν πσα στιγμ. Η πραγματικ τιμ που θα πληρσετε εναι η τιμ που ισχει κατ τη στιγμ που ολοκληρνετε τη διαδικασα παραγγελας και ηλεκτρονικς αγορς.

 

λες οι τιμς εκφρζονται συμπεριλαμβανομνου του Φ.Π.Α. που εκστοτε ισχει, εκτς εν δηλνεται κτι διαφορετικ στους ρους χρσης της υπηρεσας. Οι τιμς των προντων δεν συμπεριλαμβνουν επιπλον χρωση για την παροχ υπηρεσιν, η οποα αντιστοιχε στις τιμς που ισχουν κατ την ημερομηνα της παραγγελας πως αναρτνται στην ιστοσελδα που εμφανζεται κατ την ολοκλρωση της διαδικασας ηλεκτρονικς αγορς.

 

Εν χετε οποιεσδποτε απορες παρακαλ επικοινωνστε με το Τμμα Εξυπηρτησης Πελατν στο τηλφωνο +357-24 82 82 46 , Δευτρα - Παρασκευ 8:00 ως 16:00.

 

2.   Διαθεσιμτητα προντων

 

Εν για οποιοδποτε λγο πρα απ τον ελογο λεγχο της εταιρεας δεν εμαστε σε θση να διαθσουμε κποιο προν, η εταιρεα δεν αναλαμβνει καμα ευθνη ναντι των πελατν της. Παρακαλ σημειστε τι σε περπτωση που χετε επιλξει κποιο προν το οποο δεν εναι διαθσιμο, η εταιρεα μπορε να σας αποστελει λλο παρεμφερς προν, εκτς εν υποδεξετε τι δεν επιθυμετε κτι ττοιο.

 

Παρλο που πντοτε φροντζουμε να ανταποκρινμαστε στις παραγγελες σας, η εκτλεση χι παραγγελας που αφορ σε μεγλες ποστητες συγκεκριμνου προντος εναπκειται στη διακριτικ ευχρεια της εταιρεας. Για παρδειγμα, εν η παραγγελα σας για 10 κομμτια απ να προν χει ως αποτλεσμα την εξντληση του αποθματος στο κατστημα, η εταιρεα μπορε να σας αποστελει μνο 5 κομμτια.

 

3.   Αποδοχ της παραγγελας

 

Καμα σμβαση οποιουδποτε εδους δεν υφσταται ανμεσα σε εσς και την εταιρεα, εκτς εν και μχρις του σας παραδοθον τα εμπορεματα. Η παραγγελα σας εκφρζει την πρθεσ σας να προβετε σε αγορς απ το κατστημ μας. Καμα πρξη δλωση εκ μρους μας δεν συνεπγεται αποδοχ της παραγγελας αυτς μχρις του σας παραδοθον τα εμπορεματα. Οποιαδποτε χρονικ στιγμ πριν απ την παρδοση των εμπορευμτων, η εταιρεα μπορε να αρνηθε να τα παραδσει χωρς να δηλσει το λγο και να σας επιστρψει την αξα της παραγγελας. Για τη διασφλιση επαρκος αποθματος στα εδη του καταστματος δυνατν να καθοριστε μγιστος αριθμς προντων για κθε πελτη.

 

4.   Παρδοση

 

Κατ την διαδικασα παραγγελας προντων δεν υπρχει επιπρσθετη χρωση για ξοδα παρδοσης .

Η παρδοση εκτελεται στη διεθυνση που δηλσατε στη σχετικ φρμα παραγγελας.

 

Εμες θα παραδσουμε την παραγγελα σας στην κρια εσοδο του κτιρου στη διεθυνση παρδοσης. Μετ απ δικ σας ατημα, ο οδηγς μπορε να μεταφρει τα εμπορεματα της παραγγελας σας στο εσωτερικ της διεθυνσης παρδοσης, π.χ. σε κποιο συγκεκριμνο ροφο πολυκατοικας στην κουζνα σας μνον αφο:
α. ο οδηγς χει λβει την δει σας, και
β. ο οδηγς εκτιμ τι εναι ασφαλς και λειτουργικ να πρξει σμφωνα με το ατημ σας. Η εταιρεα διατηρε πντα το δικαωμα να παραδδει τις παραγγελες στην κρια εσοδο του κτιρου στη διεθυνση παρδοσης.

 

Παρακαλ σημειστε τι παραδδουμε προντα μνο εντς Κπρου. Για να ελγξετε εν μπορε να γνει παρδοση απ την D&K Anosis Paper Ltd στην περιοχ σας, παρακαλομε επικοινωνστε με την Εξυπηρτηση Πελατν στο τηλφωνο +357-2424 82 82 46 .

 

Κατ την παραλαβ της παραγγελας ενλικο τομο 18 ετν και νω πρπει να υπογρψει το γγραφο παρδοσης. Η D&K Anosis Paper Ltd   ακολουθε τη μθοδο "Think 25" που σημανει τι αν το πρσωπο που παραλαμβνει την παραγγελα δεχνει να εναι νεαρτερης ηλικας απ 25 ετν, ττε θα του ζητηθε να επιδεξει κποιο επσημο γγραφο που να δηλνει την ηλικα του. Εν δεν χει στη διθεσ του να ττοιο γγραφο και δεν υπρχει καννας λλος νω των 18 ετν στη διεθυνση παρδοσης, ττε τα εμπορεματα δυνατν να παρακρατηθον απ τον οδηγ. Εν κατ τη στιγμ της παρδοσης δεν παρευρσκεται καννα πρσωπο στην προσυμφωνημνη διεθυνση για την παραλαβ της παραγγελας, ο οδηγς θα αφσει σημεωση για την αππειρα παρδοσης και ττε καλεστε να επικοινωνσετε με το Κντρο Εξυπηρτησης Πελατν στε να διευθετσετε καινορια ρα παρδοσης (στοιχεα επικοινωνας βλ. πιο κτω).

 

Υπ τις περιστσεις αυτς, εν αναγκαστομε να πραγματοποισουμε δετερο δρομολγιο για την παρδοση των εμπορευμτων δυνατν να επιβληθε επιπλον χρωση δεδομνου τι η παρδοση θα πραγματοποιηθε σε προσυμφωνημνο χρνο.

 

Παρλο που καταβλλουμε κθε δυνατ προσπθεια για την παρδοση των προντων στο συμφωνηθντα χρνο, η εταιρεα δεν ευθνεται για τυχν παρλειψη παρδοσης εν μρει εν λω εξαιτας οποιωνδποτε περιστσεων πρα απ τον λεγχο της εταιρεας.

 

5.   Πολιτικ επιστροφς

 

Ελπζουμε να εστε ευχαριστημνοι με τις αγορς σας. Ωστσο, σε περπτωση που επιθυμετε να επιστρψετε οποιοδποτε εδος ττε εμαστε διατεθειμνοι να διευκολνουμε τη διαδικασα επιστροφς στο μγιστο δυνατ βαθμ.

 

Εν δεν εστε ευχαριστημνοι με κποιο προν, μπορετε να το επιστρψετε στην D&K Anosis Paper Ltd  με την αρχικ του συσκευασα εντς 14 ημερν απ την ημερομηνα ακρωσης της παραγγελας και θα σας επιστρψουμε την αξα αγορς του προντος θα το αντικαταστσουμε σμφωνα με τους ακλουθους κανονισμος.

 

Για να κνετε μια επιστροφ απλ ακολουθστε τα παρακτω βματα:

 

 1. Επισκεφθετε τη σελδα επικοινωνας
 2. Στελτε μας email με το ID της παραγγελας σας, το ονοματεπνυμ σας, τη διεθυνση, το τηλφωνο και την ηλεκτρονικ σας διεθυνση και εξηγστε μας για ποιους λγους επιθυμετε να επιστρψετε το προν/τα προντα.

 

Το μπειρο προσωπικ μας θα εξετσει τι ατημ σας το συντομτερο δυνατ και θα επικοινωνσει μαζ σας για να σας δσει οδηγες για το πς να επιστρψετε το προν/τα προντα.

 

Αυτ θα βοηθσει στο να διευθετηθε η επιστροφ σας το συντομτερο δυνατ.

 

Παρακαλομε πως σημεισετε πως κατ την επιστροφ μιας παραγγελας με σκοπ την επιστροφ χρημτων, θα επιβαρνεστε με τα ξοδα αποστολς εκτς και αν το λθος οφελεται σε μας. Μλις παραλβουμε την επιστροφ σας, θα εκδσουμε επιστροφ χρημτων με τον ανλογο τρπο πληρωμς της παραγγελας.

 

Βεβαιωθετε πως οποιαδποτε αλλαγ μπορε να απορριφθε για διφορους λγους πως:

 

 • εν καταστρψατε την αρχικ συσκευασα
 • εν σπσατε το αντικεμενο
 • εν καταστρψατε το αντικεμενο με οποιοδποτε τρπο μσο
 • κ.λπ.

 

Τα νομικ σας δικαιματα δεν επηρεζονται.

 

6.   Υπαναχρηση και Ακρωση παραγγελας

 

Κατ τη διρκεια και πριν απ την ολοκλρωση της παραγγελας σας μσω PayPal, θα χετε τη δυναττητα να αφαιρσετε μρος λα τα προντα που βρσκονται στο καλθι αγορν σας χρησιμοποιντας το κουμπ Διαγραφ/Delete το οποο βρσκεται δπλα απ κθε προν στο καλθι αγορν σας. Θα μπορετε επσης να προσθσετε επιπλον προντα να αλλξετε την ποστητα των προντων στο καλθι σας.

Για οποιοδποτε λγο μπορετε να ακυρσετε την παραγγελα εντς 14 ημερν απ την ημρα που θα παραλβετε το προιν μνο με την αποστολ γραπτς ειδοποησης με τα στοιχεα της παραγγελας σας στο τμμα υποστριξης μας, ζητντας την ακρωση της παραγγελας σας. Αυτ σημανει τι μπορετε να μας το επιστρψετε στην αρχικ του κατσταση εντς 14 ημερν απ την ημερομηνα που ακυρσατε την παραγγελα, χωρς να χει ανοιχτε και με λες τις σφραγδες της συσκευασας ανπαφες και θα σας εκδσουμε πιστωτικ σημεωμα πλρη επιστροφ χρημτων για την τιμ που καταβλλατε για το προν.

 

 

 

7.   Πληρωμ

 

Μπορετε να πληρσετε με οποιαδποτε πιστωτικ κρτα American Express, MasterCard Visa οποιαδποτε χρεωστικ κρτα Maestro Delta μσω PayPal, του πιο αξιπιστου συστματος ηλεκτρονικν πληρωμν στον κσμο. Τα στοιχεα της πιστωτικς/χρεωστικς σας κρτας κρυπτογραφονται στε να ελαχιστοποιεται η  πιθαντητα μη εξουσιοδοτημνης πρσβασης γνωστοποησης των στοιχεων της κρτας. Η εντολ πληρωμς πρπει να αποσταλε κατ τη στιγμ καταχρησης της παραγγελας.

 

Η ευθνη μας ναντι των πελατν μας σε σχση με την καταχρηση οποιασδποτε παραγγελας δεν υπερβανει τη συνολικ αξα των εμπορευμτων που περιχονται στην παραγγελα.

 

8.   Γενικς διατξεις

 

Οι παρντες ροι Διθεσης Προντων/Υπηρεσιν διπονται απ και συντσσονται σμφωνα με τη νομοθεσα της Κυπριακς Δημοκρατας, Νμος e-Commerce:  N156(I)/2004 και Τροποποιητικς Νμος:  N97(I)/2007 και οποιαδποτε διαφορ θα επιλεται μνον απ τα Κυπριακ Δικαστρια.

Σε περπτωση που οποιοσδποτε απ τους παρντες ρους Διθεσης Προντων κριθε απ οποιοδποτε αρμδιο δικαστριο ως μη νμιμος, κυρος ανεκτλεστος, εν λω εν μρει, ττε δεν επηρεζεται η εγκυρτητα των υπλοιπων ρων Διθεσης Προντων, οι οποοι παραμνουν γκυροι και εφαρμοστοι στο μγιστο δυνατ βαθμ που επιτρπεται απ το νμο.

 

9.   Φθηντερες εναλλακτικς επιλογς

 

Παρακαλ σημειστε τι η ρουμπρκα “Φθηντερες εναλλακτικς επιλογς” στην ιστοσελδα μας περιλαμβνει προντα που σας προτενουμε για πιο οικονομικς αγορς. Δεν εστε υποχρεωμνοι να επιλξετε οποιοδποτε απ αυτ. Μπορε να υπρχουν διαφορς στην ποιτητα, το μγεθος, στα συστατικ και σε ιδιτητες που αφορον στην υγεα ανμεσα στα προτεινμενα προντα. Ισχουν ροι και προποθσεις για ενδεικτικς τιμς.

 

Μετ την παρδοση της παραγγελας σας μπορετε να επιστρψετε οποιοδποτε προν και να λβετε πλρη επιστροφ χρημτων, εν θεωρετε το εν λγω προν ως μη αποδεκτ.

 

 

10. Διαδικασα αποστολς της παραγγελας

 

Οι υπηρεσες της www.e-shopoutlet.com κατφεραν να εκμηδενσουν τις αποστσεις και σας προσφρουν τη δυναττητα να κνετε τα ψνια σας απ την νεση του σπιτιο του γραφεου σας κι εμες να σας τα φρουμε στην πρτα σας. Ακολουθστε μνο τα πιο κτω απλ βματα και πριν ακμα το καταλβετε η παραγγελα σας χει δη φτσει στην πρτα σας.

 

α. Επιλξτε απ το Κυρως Μενο την Κατηγορα Προντων απ την οποα θλετε να αγορσετε και κατπιν κντε κλικ στο κουμπ «Προσθκη στο Καλθι». Το προν που επιλξατε μπκε στο Καλθι Αγορν.

 

β. Συνεχστε τις αγορς σας επιλξτε τρπο αποστολς, αποδεχτετε τους ρους και Προποθσεις και κντε κλικ στο κουμπ «Αποστολ Παραγγελας», οπτε και θα ανακατευθυνθετε στη σελδα «Εσοδος Χρστη». Εν εστε δη μλος του Ηλεκτρονικο μας Καταστματος εισγετε απλς το νομα χρστη και τον κωδικ πρσβασης· εναλλακτικ,  κντε «Εγγραφ» σε αυτ το στδιο. Η διαδικασα εγγραφς νου χρστη εναι εκολη και παρνει μνο λγα δευτερλεπτα.

 

γ. Προτο ολοκληρσετε την παραγγελα σας θα μπορετε να εισλθετε στο Λογαριασμ σας και να κνετε οποιαδποτε αλλαγ επιθυμετε στα προσωπικ σας στοιχεα. Θα μπορετε επσης να αλλξετε το περιεχμενο της παραγγελας σας, δηλαδ να διαγρψετε να περισστερα προντα, να προσθσετε προντα να αυξσετε να μεισετε την ποστητα των προντων πως υποδεικνεται στο Σημεο «Υπαναχρηση και Ακρωση Παραγγελας».

 

δ. Ττε γνεται μεση ανακατεθυνση στη σελδα επιλογς Διεθυνσης Αποστολς και αφο επιλξετε την επιθυμητ διεθυνση, κντε κλικ στο κουμπ «Αποστολ Παραγγελας».

 

ε. Φτσατε σχεδν στο τλος. Κντε ναν τελευταο λεγχο της παραγγελας σας και πειτα κντε κλικ στο κουμπ «Προχωρστε στην πληρωμ μσω PayPal»· αφο γνει αυτματη ανακατεθυνση στην ιστοσελδα ασφαλεας της PayPal, θα εκτελσετε την εντολ πληρωμς και εν η πληρωμ σας εναι επιτυχς, το σστημα θα σας επαναφρει αυτματα στη δικ μας ιστοσελδα. Θα παραλβετε να ηλεκτρονικ μνυμα με λες τις λεπτομρειες της παραγγελας σας και με την απδειξη της πληρωμς σας. Μετ απ αυτ, το μνο που χρειζεται να κνετε εναι να περιμνετε την φιξη της παραγγελας σας στην πρτα του σπιτιο σας.

 

Το σστημα θα αποθηκεσει την παραγγελα σας στο Λογαριασμ σας τσι στε ταν αργτερα εισλθετε, θα μπορετε να βρετε και να παρακολουθσετε τις προηγομενες παραγγελες σας.

 

Μπορετε να αποστελετε και να αναθεωρσετε την παραγγελα σας ετε στην Ελληνικ στην Αγγλικ γλσσα. Ωστσο, κατ το στδιο της πληρωμς θα γνεται ανακατεθυνση στην ιστοσελδα ασφαλεας της PayPal, η οποα εναι διατυπωμνη στην Αγγλικ.

 

11. Εποπτικ Αρχ και Επαγγελματικ νωση

Η D&K Anosis Paper Ltd δεν εμππτει σε καμα εποπτικ αρχ Επαγγελματικ νωση.

12. Εξυπηρτηση πελατν

 

Την υπηρεσα www.e-shopoutlet.com Store διαχειρζεται η D&K Anosis Paper Ltd, στη διεθυνση Βιομηχανικ Περιοχ Ορμδια 7530 Λρνακα, Κπρος 

Εν χετε οποιεσδποτε απορες, παρακαλ επικοινωνστε με την Εξυπηρτηση Πελατν αποστλλοντας το μνυμ σας στο info@e-shopoutlet.com καλστε στο +357-2424 82 82 46 , Δευτρα - Παρασκευ απ 8:00 π.μ. - 16:00 μ.μ.

 

D&K Anosis Paper Ltd
Αριθμς Εγγραφς Εταιρεας 138041, Αρ. Φ.Π.Α. 10138041 G

Νμος E-Commerce Ν156(I)/2004 & Τροποποιητικς Νμος Ν97(I)/2007

(Κντε κλικ στον ακλουθο σνδεσμο 'PDF 2')